Даниел Титюков

За Даниел

Даниел Титюков е утвърден логистически професионалист с над 10 години опит в бранша. Сътрудничил е с водещи компании в сектора, като е доказал своите умения и знания в оптимизирането на комплексни логистични процеси. Дългогодишната му практика е изградила в него задълбочени познания за най-новите тенденции и практики в логистиката. Той е в състояние да разработи и внедри ефективни решения, съобразени със специфичните нужди на всеки клиент.