Анализ на пазара - ключовите фактори, които да следим

Анализът на пазара е неразделна част от стратегическото управление на всяка търговия. Чрез следенето на ключови фактори като потребителска оценка, пазарни тенденции, конкуренция и икономически условия, бизнесът се адаптира към променящите се условия. От Биг Арена ще споделим с вас какви стъпки да предприемете за създаване на правилен анализ на пазара и реализации на поставени цели. 

Анализ на потребителска оценка

Първата стъпка в анализа на пазара е разбирането на потребителските предпочитания и поведение. Проучването на клиентската оценка може да ви даде ценна информация за това как хората възприемат продуктите. Фактори като качество, цена, удобство са от значение при вземането на решение за покупка. 

Използвайте различни методи за изследване на потребителските предпочитания, като анкети, групи и анализ на данни в социалните мрежи. Интересувайте се от това до колко хората са запознати със спецификите на артикулите или услугите и дали могат да използват всичките им функции. Така ще добиете представа как да ги адаптирате спрямо търсенето и проблемите на клиента. 

Канали за реклама и комуникация

С развитието на технологиите, дигиталните маркетинг канали играят все по-важна роля в достигането до нови купувачи и успешното позициониране на продуктите сред конкурентите. Все повече компании се насочват към реклама именно по тези начини, което доказано им носи високо взаимодействие с потребителите.

Въпреки това, не трябва да пренебрегвате традиционните канали: радио,телевизия и списание като интересни възможности да достигнете до правилните клиенти. Анализът на аудиторията и пазара позволява да изберем правилните пътища за комуникация с целевата група. Според възрастта, пола и интересите ще решите кой е най-подходящият канал, чрез който да достигнете до точните потребители. 

Тенденции в пазара

Тенденциите са ключов фактор във всеки бизнес, който трябва да се анализира и проследява често. Екипът подготвя нова маркетинг стратегия, според иновациите, които привличат вниманието на потребителя. Предлагаме ви някои от новостите, актуални в момента:

  • Дигитален маркетинг -  Все по-често бизнесите се доверяват на инфлуенсъри, подходящи за тяхната ниша на работа, които да представят продуктите или услугите пред аудиторията. Използвайте и персонализирани промоции и съобщения към различните групи.
  • Видео съдържание - Платено или органично, видео съдържанието заема голяма част от вниманието на клиентите. Представете чрез кратки презентации как се използват артикулите и какви са техните специфични предимства.
  • Подвижни реклами - Достинете до хората с интересни кампании, включващи гео-локации, които посещават. Реклама върху градски транспорт, билборди на главни булеварди или светещи банери в метростанции. 

С правилния слоган и визия ще можете да изпъкнете пред конкуренцията и да затвърдите позициите си на пазара. 

Сезонност 

Сезонността при електронните магазини описва колебанието в търсенето и разликата в цените според различни времеви диапазони. Освен рекламните кампании, които трябва да са свързани с периодите от годината, е важно да се предвидят нужните наличности, за да се предотврати риска от липса на стока. 

Съветваме да бъдете гъвкави в предлагането на продукти и да се съобразявате с различните сезони. Можете да се възползвате от топлите месеци за нови свежи вкусове или летни колекции. През зимата създайте коледни кампании с празнични артикули и подаръци. 

Винаги анализирайте резултатите от сезонните кампании през годините. Вижте какво се е харесвало на клиентите през изминалия период и какво не е било по вкуса им. Не се притеснявайте да инициирате фундаментални промени за драстични разлики в метриките за вбъдеще. Така ще създадете правилна стратегия, която ще ви носи максимални резултати. 

Анализ на потребителите

Анализът представя процес на събиране, изследване и използване на данни за клиентите с цел разбиране на техните проблеми, предпочитания и поведение. Това е задължителен подход на всички онлайн търговци, които искат да предложат подходящите продукти на пазара, спрямо търсенето на аудиторията. 

Уверете се, че събирате и анализирате информацията етично, в съответствие с приложимите правни и регулаторни изисквания за защита на личните данни. Бъдете прозрачни в действията си и винаги уведомявайте потребителите за тяхното право да се откажат от използването на техните данни. 

Фактори за покупка

Факторите за покупка влияят върху решението на клиентите да закупят определен артикул. Анализът на пазара носи ценна информация за адаптацията на маркетингови стратегии. Ето някои от основните фактори: 

  • Цена 

Цената е една от най-важните причини за избор при потребителя. Хората обикновено сравняват сумите на пазара и вземат решение въз основа на тяхната платежоспособност. 

  • Качество и удобство

Клиентите търсят артикули, които отговарят на техните стандарти за качество и предлагат желаните функционалности. Важно е продуктът да е лесен за използване, инсталация или достъп.

  • Бранд

Утвърдените марки често имат позитивно въздействие върху купувачите. Вдъхват доверие и увереност при покупка, докато новите или непознати брандове изискват по-голямо убеждение. 

  • Препоръки

Предишен опит, препоръки от приятели и онлайн рецензии могат да повлияят на вземането на решения за покупка. Старайте се да събирате мнения от купувачи и да ги споделяте с аудиторията си. 

Познаваемост на продукта

Една от основните стратегии за увеличаване на познаваемостта на бранда е чрез различни видове маркетинг кампании. Това включва използването на релевантни канали и инструменти, като социални мрежи, събития, спонсорство и други, за да се достигне до желания пазар. 

Важно е да се създаде идентичност на бранда, която да се отразява във всички аспекти на маркетинга и комуникацията. Например логото, цветовата схема и тонът на комуникация трябва да бъдат еднакви и разпознаваеми в различните канали. 

Продуктът трябва да бъде идентифицируем на пазара, както във визуален, така и в текстов план. Опаковката, етикетът и дизайнът се изграждат с цел да са привлекателни и да създават желание за покупка, а името на артикулът - запомнящо се. Анализирайте конкурентите си добре, за да създадете нова и интересна концепция, която ще разшири бизнеса ви в перспектива.