Износът на стоки – важен фактор за икономиката

През изминалата година в икономически план нещата изглеждаха по-спокойно, но проблеми не липсваха. Имаше гражданско недоволство спрямо общото поскъпване на живота. Исканията за по-добър стандарт на живот, по-високи заплати и пенсии, на този етап се оказаха икономически непосилни. Равнището на производителност в България (както на труда, така и на капитала) все още изостава сериозно в сравнение с по-развитите европейски икономики, което не позволява осезаемо покачване на заплащането на труда, а това е в основата на общественото недоволство. 

Друг неприятен фактор е, че основните причини за намаляващия приток на чуждестранни инвестиции (недостига на квалифицирани кадри; недобра инфраструктура; тромавите административни услуги) започват да се превръщат в устойчива характеристика на икономиката.

Въпреки това икономическите перспективи пред България за тази и следващите две години са по-скоро положителни.

Всеизвестно е, че българската икономика е отворена и силно зависима от външното търсене и финансиране. Предвид разгарящата се търговска война може да се предположи задържането и дори намаляване на обемите на световната търговия. Основен източник на външно финансиране ще бъдат средствата по европейските програми, които се очакват плавно да нарастват през прогнозирания период. 

Рисковете обаче са високи, защото все още не е ясно как ще се отрази Брекзит на общия европейски пазар. Като малка и отворена икономика България е силно зависима от външния сектор, а един от важните компоненти в изграждането на стабилността му е експортно ориентирания модел на растеж.

Какви са причините за предимствата на експортно – ориентираните модели на растеж?

  • Вътрешните разходи за осигуряване на единица чужда валута са по-ниски от разходите за спестяване на същата единица.
  • Излизането на местните производители на външен пазар води до конкурентоспособност и благоприятства за ефективността и намаляване на разходите.
  • Доказано е значителното увеличаване на преките чуждестранни инвестиции и икономики с експортна ориентация.

Няма съмнение, че развиващите се страни (поне на даден етап от развитието си) не могат без развитие на отрасли за износ. Въпросът е в какъв контекст се разглежда стимулирането на износа.

От тази гледна точка международната търговия трябва да е подчинена на идеята за икономическо развитие, а не да се търсят сравнителни предимства в различни дейности и отрасли на всяка цена. Това често води до отрицателни ефекти в дългосрочен план.

Изложените аргументи са безспорно доказателство за необходимостта на българската икономика от разширяване на малкия и среден бизнес и увеличаването на пазарите за износ.

Биг Арена фулфилмънт център спомага за намаляването на този дефицит като дава възможност на търговците за цялостна логистика в над 26 европейски държави.

Нашият екип вярва силно в личната отговорност на всеки един български търговец за приноса на икономическото развитие на страната ни. Затова една от най-важните ни мисии е да предоставим възможност на собствениците от малкия, среден или голям бизнес да увеличат мащабите си.