Промоции - как да ги планираме, за да не сме на загуба

С правилното планиране и изпълнение, промоциите са мощен инструмент за увеличаване на продажбите, привличане на нови клиенти и задържане на вече съществуващи. В тази статия ще разгледаме някои ключови стъпки за изпълнение на успешни кампании, които ще ви помогнат да постигнете желаните резултати.

Планирайте промоционални кампании 

Правилното планиране на промоции изисква добро познаване на целевата аудитория и конкурентите, както и изграждане на стратегия, която да отговаря на целите на вашия онлайн магазин. Важно е да се има предвид, че успешните реклами не се случват случайно - те са резултат от добре обмислени стратегии, включващи точни цели и анализи. 


  • Определете целите си

Изяснете какво искате да постигнете с ниските цени - увеличаване на продажбите, привличане на нови клиенти или повишаване на разпознаваемостта на марката. Идентифицирайте вашата аудитория - кои са те и какво ги мотивира да купят от вас. Използвайте демографски характеристики, тенденции и потребителски предпочитания. 


  • Изберете подходящ продукт

Важно е да намалите цената на точния продукт спрямо сезона и търсенето. Това може да е нов артикул или стоки, които се предлагат с допълнителни услуги или подаръци. Анализирайте конкурентите, за да определите какво предлагат и как да се отличите пред тях. 


  • Насочете се към точните канали

Преценете кои канали за комуникация най-добре съответстват на вашата целева аудитория и целите на промоцията. Това включва социални мрежи, имейл маркетинг, блогове, уебсайтове и други. 


  • Планирайте времето 

Изберете оптималните дати и време за провеждане на промоцията. Вземете предвид сезонни фактори, празници и събития, които могат да повлияят на намаляването на цените. 


  • Създайте атрактивно предложение 

Измислете привлекателна отстъпка, която да предоставите на клиентите си. Например по-ниска цена, специална оферта за лоялни потребители или ваучери. 


  • Разработете подробен маркетингов план

Това включва всички стъпки и действия, които да бъдат изпълнени за успешна реализация на кампанията. Определете допустим бюджет, който сте готови да отделите и разпределете средствата по различните канали. 


Изчислете възможната печалба

Включете всички разходи свързани с промоцията, като например допълнително зареждане, обработка на поръчки и реклама. Обръщайте специално внимание на скритите разноски, които да окажат влияние на общата печалба. 


Използвайте данни, анализи и прогнози, за да определите очаквания обем продажби по време на промоцията. Разгледайте предишни кампании, техния марж, стойност на поръчката и ефекта им върху приходите. По този начин ще направите по-реалистични прогнози в бъдеще и ще предприемете правилно ценообразуване.

Определете цените на база разходите и типа печалба

Определянето на цените на база разходите е важно за всеки бизнес, тъй като може да има пряко въздействие върху рентабилността на продуктите и върху успеха на промоциите. Трябва да се проведе задълбочен анализ и да се вземат предвид всички фактори, които да повлияят на ценовата стратегия на бизнеса. 


Търговецът определя ясно какъв тип печалба желае да постигне - дали се стреми към увеличаване на продажбите или към по-висок марж. Някои брандове насочват усилията си към привличане на повече клиенти чрез ниски цени, докато други предпочитат по-високи цени и по-голяма печалба от продукта. 


След като е определен желаният тип печалба, трябва да изчислите колко точно приходи се стремите да постигнете от всяка пратка. Например определен процент марж върху цената на продукта или фиксиране на конкретна сума, която бизнесът цели да постигне. 

Възползвайте се от момента на търсене 

Правилната промоция в точното време изисква бърза реакция и гъвкавост от страна на търговеца, както и добро разбиране на потребителското поведение и предпочитания. Този подход може да ви помогне да изградите силна връзка с клиентите си и да постигне успех в динамичната и конкурентна среда на съвременния пазар. 


Използвайте инструменти за анализ на търсенето. Така лесно ще разберете от какво точно се интересува потребителя в дадения момент. Тези данни ще ви предоставят ценна информация за тенденциите и интересите на клиентите, от където бихте заключили какво е подходящо да се промотира сега. 


Трябва да знаете, че не е важно само да създадете една успешна промоция, а и да имате капацитета да поемете толкова допълнителна работа. Много търговци страдат от проблема на претоварване на персонал, липси, недостатъчно количество стока и грешки при обработка. По този начин на теория печелившата кампания се превръща в непосилен период и води до недоволни клиенти. 


За това помислете за изнасяне на работните процеси към трета страна. На BigArena.net ще прочетете повече как всички проблеми свързани краткосрочни и дългосрочни намаления на цените ще останат в историята. С допълнителни складови пространства, обучен персонал и отлични работни процеси, логистичният партньор обработва и изпраща всички нови поръчки още на същия ден.