Изграждане на ефективна маркетингова стратегия

В наши дни, когато бизнесът се развива все повече в дигиталния свят, изграждането на ефективна маркетингова стратегия е от съществено значение за постигане на конкурентно предимство и привличане на целева аудитория. 

Ако искате вашият бранд да изпъква пред конкурентите, трябва да предприемете различни стъпки. Приготвили сме ви списък с важни условия, които да имате предвид при новата си маркетингова стратегия. 

Анализирайте пазара

Ключовата точка при стартирането на маркетингова стратегия е задълбочения анализ на пазара. Това дава яснота за нивото на конкуренцията и позволява да определите пътя, който ще следвате занапред. 

Изучаване на конкуренцията

Всяка стратегия е добре да започне с анализ на работата на други електронни магазини в същата сфера. Разберете силните страни и тактиките на своите конкуренти. Това ще ви даде допълнителни идеи как можете да се отличите в пазара.

Търсене и ключови тенденции

Проучете сферата на вашия електронен магазин и какви тенденции са актуални в момента. Разгледайте социалните мрежи, форуми и онлайн общности, за да разберете нуждите и интересите на аудиторията. Използвайте методи, с които да се докоснете до нея и да предоставите продукти, от които тя има нужда. 

Идентифицирайте заплахите

Част от маркетинговата ви стратегия трябва да е и оценката на нивото на пазара и какви са възможностите от евентуален провал. Познаването на потенциалните заплахи ви позволява да адаптирате плановете си спрямо променливите условия в сферата. Лесно можете да предвидите в какво е рисковано да се инвестира и как да предпазите бизнеса си. 

Изградете профил на клиентите си

Важно е да разработите детайлен профил на целевата аудитория. Това включва информация като възраст, интереси и локация. Създаването на buyer personas ще помогне да адаптирате маркетинг стратегията си към нуждите на клиентите. 

Анализ на поведението на потребителите

Проучете каква информация търсят и какви проблеми имат клиентите. Информирайте се за техните онлайн дейности, за да разберете потребителските им предпочитания. Така лесно ще можете да отговаряте правилно на търсенията и желанията, което от своя страна ще ви направи и конкурентно способни. 

Дефиниране на Buyer Personas

Създайте персонализиран профил, който да събира в себе си всички фактори на идеалния клиент, според бизнеса ви. Детайлният buyer personas включва демографски данни, предпочитания, цели и интереси. По този начин ще планирате персонални и релевантни маркетинг кампании. 

Създаване на сегментни групи 

Групирайте аудиторията в сегменти със споделени характеристики. Това ще ви позволи да насочите маркетинговата стратегия по-целенасочено, отговаряща на нуждите на всяка група. Използвайте различни подходи и канали за реклама към сегментите, като се докосвате до различните потребители по подходящия за тях начин. 

Поставете си цели

Определете конкретни, измерими, постижими, реалистични и времево ограничени (SMART) цели. Например, конкретизирайте колко клиенти искате да привлечете, към какви стойности на печалба сте се насочили и как ще измервате резултатите си. Всичко трябва да влезе във вашата статистика и да ви дава ясна информация дали сте на прав път. 

Уточняване на краткосрочни и дългосрочни приоритети

Разделете целите си на краткосрочни и дългосрочни. Бързите резултати спадат към планове с кратък срок на изпълнение, докато дългосрочните установяват растеж и развитие на бизнеса. Насочвайки усилията си в две главни групи, по-лесно ще можете да разграничите резултатите си. 

Дефиниране на SMART цели

Този подход към формулирането на планове стана популярен в бизнеса през 1980-те години, когато професор Джордж Доран го представя през Държавния университет във Вашингтон. Например “Постигане на 300 поръчки за следващите 3 месеца”, защото целта е: 

  • Специфична - Имаме точно зададени намерения с ясни желания. 
  • Измерима - Посочили сме брой поръчки, като можем да измерим постигнатите резултати.
  • Достижима - Предвид сферата на нашия бизнес, знаем, че това е абсолютно достижима цел.
  • Релевантна - Ще ни донесе освен оборот, а и голям брой нови клиенти, част от които ще влезнат в списъка ни с лоялни. 
  • С определен срок - Поставили сме определено време, за което искаме да постигнем този план. 

Изберете платформа и канали за промотиране

Използвайте информацията от анализите на пазара, за да изберете подходяща дигитална платформа и маркетингови канали. Важно е да знаете къде най-лесно ще достигнете до целевата аудитория. 

Определете дигиталните платформи

Анализирайте къде е вашата аудитория онлайн. Според тези резултати, изберете подходящите дигитални платформи - социални мрежи, блогове, форуми или други онлайн канали, които могат да подкрепят маркетинговата ви стратегия. 

Адаптирайте се към мултиканален подход

Съветваме ви да се насочите към повече от един канал, за да достигнете до по-висок процент от потребителите. Не забравяйте да проверите тенденциозните постове за различните мрежи, за да знаете какво съдържание да споделяте. 

Планирайте бюджет

Определете бюджета си, като вземете предвид разходите за реклама, създаване на съдържание и други маркетингови дейности. Разпределете ресурсите си ефективно, като се фокусирате върху своите цели. 

Разпределяйте бюджета си

Следете всички анализи и инвестирайте средства в каналите, които ви носят най-добри резултати. Бъдете гъвкави и готови да променяте бюджета си спрямо плаващите данни, сезоните и рекламните кампании на бизнеса ви. 

Преговаряйте с партньори и доставчици

Разговорите с партньори и доставчици могат да ви донесат по-добри предложения и цени за услугите. Преговорите ще ви помогнат да спестите бюджет, който да бъде вложен в друга нужда на електронния магазин. 

Измервайте резултатите след стартиране 

След като започнете маркетинговата си стратегия, активно следете и анализирайте резултатите. Използвайте различни инструменти за измерване на трафика, конверсиите и ефективността на кампаниите. Променяйте подхода си в съответствие с получените данни. 

На BigArena.net ще прочетете повече за това какво да правите ако нямате изградена маркетингова стратегия, как ние можем да я създадем за вас и как да спестите от бюджета си за вашия работещ бизнес.